ג’ורג’ ברנרד שו

“אנשים חכמים לא במידה שיש להם ניסיון אלא במידת יכולתם להתנסות”